Õpetaja Lauri eelkoolile on antud tegevusluba ning õppekava on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumis.

Emakeeles tegeleme:

 • hääldamise harjutamisega
 • sõnavara laiendamisega
 • grammatikaga
 • tekstist arusaamisega
 • suhtlemisega
 • lugemise ja kirjutamisega

Matemaatikas:

 • arvude järjestamise, rühmitamise ja hulkadega
 • loendamise ja arvutamisega
 • orienteerumisega ruumis ja ajas
 • suuruste ja mõõtmistega
 • tasapinnaliste ja ruumiliste geomeetriliste kujunditega

Loodusloos:

 • enesetutvustusega
 • enese tajumisega sotsiaalsetes rollides
 • tervislike eluviisidega
 • hügieeniga enda sees ja ümber
 • inimkehaga
 • loodusliku keskkonnaga meie ümber
 • sotsiaalsete oskuste arendamisega

Eelkooli tunde viib läbi õpetaja Keiu Laur.

Registreeri laps siin. Registreerudes nõustud õpetaja Lauri eelkooli kodukorraga. Vabade kohtade olemasolul võib liituda jooksvalt kuni kevadeni. Lisateave telefonil 56 821 585.

Lasterikastele ja majanduslikult vähekindlustatud peredele on soodsam hind!

Tasumine toimub arve alusel OÜ Õpetaja Lauri Eelkool arveldusarvele EE137700771004345142.