Eelkooli meelespea

Eelkooli tuleval lapsel on kaasas:

 • pinal (2-3 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, käärid, liimipulk, joonlaud, kustutuskumm, pliiatsiteritaja)
 •  suure-ruuduline vihik 
 • 16-jooneline vihik 
 • valge vihik 
 • joonistusplokk
 • värvilised paberid
 • plastiliin
 • A4 mapp tehtud tööde hoiustamiseks
 • vahetusjalatsid (olenevalt toimumiskohast)

Kodukord

Lapsel ei ole kaasas magusad joogid ega kartulikrõpsud.

Lapsevanemal on õigus:

 • osaleda üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana eelkooli tunnis (eelneval kokkuleppel õpetajaga)
 • saada tagasisidet lapse õppimise, käitumise, sotsiaalsete oskuste ja õppetunnis omandatu kohta
 • esitada pretensioone ja ettepanekuid. Erimeelsuste lahendamiseks kasutame esmase vahendina kirjavahetust.

Esitades avalduse lapse registreerimiseks eelkooli, olete nõustunud õpetaja Lauri eelkooli kodukorraga.

Scroll to Top