Meie õpetajad

Keiu Laur

Keiu on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari, on läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Keiu on töötanud õpetajana lasteaias ja hoidjana mängutoas. Lisaks on ta olnud suviti Õpilasmalevas rühmajuht. Oma diplomitöö koostas Keiu teemal: „Mäng ja mänguasjad kahe põlvkonna võrdluses“ ning omab seetõttu väga head ülevaadet mängust, õppemängudest ning mängulisest õppimisest. Keiu on öelnud: Nii kaua kui lapsel on põnev, ta ka õpib. Keiu peab oluliseks, et lapsel oleks huvitav õppida, sest seeläbi arevad sotsiaalsed oskused eelkooliklassis ja edaspidi koolis toimetulemiseks. Nii ongi õpetajatöö Keiu jaoks väljakutse, pakkuda alati midagi uut ja huvitavat, lapsele piisavalt pingutamist ning samas alati midagi mängulist. Õpetaja töö on õppimine õppija jaoks huvitavaks muuta. Keiu jaoks on väga oluline õpetaja pidev erialane areng. Seetõttu on ta läbinud erinevaid koolitusi: “Õpime lugema!”, “Käitumishäiretega laps lasteaias”, “Rasked kõnelused lapsevanematega”, “Düsleksiakoolitus”, “Kirjaoskuse mitu nägu”, “Autistlike eripäradega laps ja autismipedagoogika”.

Keiu töötab eelkooli õpetajana alates 2017. aasta sügisest. Oma suved veedab Keiu lastelaagreid korraldades. 

Keiul on kaks last: 15-aastane tütar Linda ja 10-aastane poeg Erik.

Õpetaja Lauri Eelkool

Merli Männamaa

Merli on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari ning läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.
Lasteasutuses on Merlil töökogemust 17 aastat, milllest 4 aastat on ta töötanud Kurtna Koolis. 2020 aastal tunnustati Merlit “Aasta lasteaiaõpetaja” tiitliga.
Merli jaoks on väga tähtis oma töös kasutada õpetamisel mängu ning teisi aktiivset õppimist ja loovust toetavaid meetodeid. Õppimine peab olema lapse jaoks lõbus ja mänguline. Sellest lähtuvalt on valitud ka tema viimased läbitud täiendkoolitused: “Laste loovuse arendamine ja õppimine läbi mängu”, “Lapse loovuse ning kuulamis-ja lugemisoskuse arendamine”, “Emotsioonidega toimetulek”, “Emakeel on kõikjal: tegevuspõhine keeleline arendamine”.

Merlil on kolm last, 10 ja 2 aastased tütred ja 7 aastane poeg.

Õpetaja Lauri Eelkool

Nele Jürs

Nele on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari, on läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala.
Nele töötab Kohila Männi lasteaias õpetajana ja omab üle 10 aastast töökogemust. Nele peab oluliseks lastele turvalise ja toetava keskkonna loomist, kus lapsed saavad areneda ja õppida läbi mängu ja avastamise. Nele on kindlalt veendunud, et on oluline kohandada õppetööd iga lapse individuaalsetele vajadustele ja arengutasemele vastavaks. Nele on läbinud erinevaid koolitusi toetamaks lugemis-ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamist
koolieelses eas ning rohkelt mängualaseid koolitusi.

Liina Siht

Liina töötab Kurtna Koolis õpetajana aastast 2020. Suviti on Liina ka lasteaias abiõpetaja. Liina armastab lastega töötamist ja peab oluliseks nende arengu toetamist. Seetõttu on ta läbinud mitmeid erinevaid koolitusi: “Traumateadlik kool”, “Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine”, “Toimetulek verbaalse agressiooniga”, “ATH laste eripärad ja toetamine”. Liina peab oluliseks koostööd lapsevanemate ja tugispetsialistidega, et laps oleks eelkooli lõpuks valmis astuma esimesse klassi.

Liinal on kaks toredat poega, vanuses 7 ja 17.

Marian Laur

Minu nimi on Marian. Olen 22-aastane neiu, kes on Tartu Ülikoolis ajaloo bakalaureuse lõpetanud. Tulevikus soovin logopeediks saada. Suviti olen töötanud lasteaedades ning lastelaagrites abilisena, samuti lapsehoidjana. Lisaks olen andnud eratunde eri vanuses lastele. Aasta aega olen töötanud erivajadustega laste tugiisikuna. Pean oluliseks, et lastel oleks õppimisel hea olla ning nad tunneksid, et nendega arvestatakse ja neid kuulatakse.

Õpetaja Lauri Eelkool

Carolin Kaubi

Carolin on lõpetanud 2018. aastal Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala, spetsialiseerumisega inimeseõpetusele. Carolin töötab Jüri gümnaasiumis väikeklassi ja inglise keele õpetajana alates 2018. aastast. Täiendõppena on tal läbitud 2021. aastal Tartu Ülikooli Pedagoogika kursus. Lisaks on Carolin osalenud mitmetel koolitustel seoses erivajadusega lapse toetamisel klassis ja olnud eraõpetaja matemaatikas ja inglise keeles. Carolinile on oluline, et igale lapsele oleks õppimine kui põnev uute teadmiste saamine läbi mänguliste ja praktiliste tegevuste. Carolin leiab, et õpilase eripärade märkamine, koostöö lapsevanema, õpetaja ja õpilasega on tulemusliku õppe alustalad.

Carolinil on kaks last. 8a poeg ja 2a tütar.

Scroll to Top