Hinnad

2024/2025. õppeaasta kuutasu on 20€, millele lisandub 12€ iga kohalkäidud koolipäeva eest. Tasumine toimub ettemaksu arve alusel (20+48€, kui on 4 tundi; 20+60€, kui on 5 tundi) ning tasaarveldus puudutud tundidega kajastub järgmise kuu arvel. Tasumistähtaeg on 10 päeva.

Eelkooli tasu kuulub koolituskulude alla ja sellelt saab tulumaksutagastust. 

Eelkooli eratunnid

Eratunni maksumus on 28€, kestvus 45 minutit. Eratunnid toimuvad õpetaja või õpilase kodus, viimasel juhul lisandub sõidukulu.

Soodustused vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele

Paljulapselistel (vähemalt 3 alaealist last perekonnas) ja majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda soodustust, mis on kuni 20% õppemaksust. Taotlus palun esitada MTÜ Väike Tõru juhatusele koos esmase registreerumisega või kohe, kui tingimused täituvad. Taotluste ankeedid saad alla laadida ning saata digiallkirjastatult aadressile info@laurieelkool.ee või esitada paberkandjal.

Õpetaja Lauri Eelkooli juhatusel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete paikapidavust.

Scroll to Top