Eelkooli meelespea

Eelkooli tuleval lapsel on kaasas:

 • pinal (2-3 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, käärid, liimipulk, joonlaud, kustutuskumm, pliiatsiteritaja)
 •  suure-ruuduline vihik 
 • 16-jooneline vihik 
 • valge vihik 
 • joonistusplokk
 • värvilised paberid
 • plastiliin
 • A4 mapp tehtud tööde hoiustamiseks
 • vahetusjalatsid (olenevalt toimumiskohast)

Eelkooli vaheajad 2022/2023. õppeaastal:  

 1. vaheaeg 24.-30. oktoober (va Saku)
 2. vaheaeg 22. detsember 2022 kuni 1. jaanuar 2023;
 3. vaheaeg 27. veebruar kuni 5. märts (va Saku)
 4. suvevaheaeg algab meil 01.06.2023

Kodukord

Lapsel ei ole kaasas magusad joogid ega kartulikrõpsud.

Lapsevanemal on õigus:

 • osaleda üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana eelkooli tunnis (eelneval kokkuleppel õpetajaga)
 • saada tagasisidet lapse õppimise, käitumise, sotsiaalsete oskuste ja õppetunnis omandatu kohta.

Õppetasu tuleb maksta esitatud arve alusel 10 päeva jooksul.

OÜ Õpetaja Lauri Eelkool võib ühepoolselt lõpetada teenuse osutamise, kui õppemaksu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast.

Erimeelsuste lahendamiseks eelistame kirjavahetust kahe poole vahel. 

Esitades avalduse lapse registreerimiseks eelkooli, olete nõustunud õpetaja Lauri eelkooli kodukorraga.