Eelkooli meelespea

Eelkooli tuleval lapsel on kaasas:

 • pinal (2-3 harilikku pliiatsit, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, käärid, liimipulk, joonlaud, kustutuskumm, pliiatsiteritaja)
 •  suure-ruuduline vihik 
 • 16-jooneline vihik 
 • valge vihik 
 • joonistusplokk
 • värvilised paberid
 • plastiliin
 • A4 mapp tehtud tööde hoiustamiseks
 • vahetusjalatsid (olenevalt toimumiskohast)

Kodukord

Lapsel ei ole kaasas magusad joogid ega kartulikrõpsud.

Lapsevanemal on õigus:

 • osaleda üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana eelkooli tunnis (eelneval kokkuleppel õpetajaga)
 • saada tagasisidet lapse õppimise, käitumise, sotsiaalsete oskuste ja õppetunnis omandatu kohta.

Õppetasu tuleb maksta esitatud arve alusel 10 päeva jooksul.

OÜ Õpetaja Lauri Eelkool võib ühepoolselt lõpetada teenuse osutamise, kui õppemaksu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast.

Erimeelsuste lahendamiseks eelistame kirjavahetust kahe poole vahel. 

Esitades avalduse lapse registreerimiseks eelkooli, olete nõustunud õpetaja Lauri eelkooli kodukorraga.