Soodustused vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele

Paljulapselistel (vähemalt 3 alaealist last perekonnas) ja majanduslikult vähekindlustatud peredel on võimalik taotleda soodustust, mis on kuni 20% õppemaksust. Taotlus palun esitada OÜ Õpetaja Lauri Eelkool juhatusele koos esmase registreerumisega. Loomulikult võtame neid arvesse ka jooksvalt olenemata sellest, kas teil alguses puudus vajadus või jäi see võimalus lihtsalt märkamata. Taotluste ankeedid saad alla laadida ning saata digiallkirjastatult aadressile info@laurieelkool.ee või esitada paberkandjal.

OÜ Õpetaja Lauri Eelkool juhatusel on õigus kontrollida taotluses esitatud andmete paikapidavust.