Keiu Laur

Keiu on lõpetanud 2008. aastal Tallinna Pedagoogilise Seminari, on läbinud rakenduskõrghariduse õppekava ja omandanud koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Keiu on töötanud õpetajana lasteaias ja hoidjana mängutoas. Lisaks on ta olnud suviti Õpilasmalevas rühmajuht. Oma diplomitöö koostas Keiu teemal: „Mäng ja mänguasjad kahe põlvkonna võrdluses“ ning omab seetõttu väga head ülevaadet mängust, õppemängudest ning mängulisest õppimisest. Keiu on öelnud: Nii kaua kui lapsel on põnev, ta ka õpib. Keiu peab oluliseks, et lapsel oleks huvitav õppida, sest seeläbi arevad sotsiaalsed oskused eelkooliklassis ja edaspidi koolis toimetulemiseks. Nii ongi õpetajatöö Keiu jaoks väljakutse, pakkuda alati midagi uut ja huvitavat, lapsele piisavalt pingutamist ning samas alati midagi mängulist. Õpetaja töö on õppimine õppija jaoks huvitavaks muuta. Keiu jaoks on väga oluline õpetaja pidev erialane areng. Seetõttu on ta läbinud erinevaid koolitusi: “Õpime lugema!”, “Käitumishäiretega laps lasteaias”, “Rasked kõnelused lapsevanematega”, “Düsleksiakoolitus”, “Kirjaoskuse mitu nägu”.

Keiu töötab  eelkooliõpetajana alates 2017. aasta sügisest. Oma suved veedab Keiu lastelaagreid korraldades. 

Keiul on kaks last: 13-aastane tütar Linda ja 9-aastane poeg Erik.

Heleni Puuorg

Heleni on omandanud bakalaureusekraadi sotsioloogias ning 2008. aastal lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistrantuuri organisatsioonikäitumise erialal. 2019. a sügisel alustas Heleni tööd lasteaias õpetajana ning läbis Tallinna Ülikoolis täiendavad koolitused. Lasteaiaõpetajana on pidevalt osalenud lapse arengut toetavatel koolitustel ning 2022. aastal läbis Tallinna Ülikoolis visuaalkunstiteraapia algkursuse, milles omandatud teadmisi .kasutab igapäevatöös õpetajana. Helenile meeldivad väga loovad ning kunstilised tegevused, mis kasvatavad ja toetavad lapse enesekindlust. Kogu teadliku elu on Heleni tegelenud laulmisega ning ka igapäevases töös kasutab võimalust laulda koos lastega ja lastele.

Helenil on kaks tütart: 9-aastane Mirtel ja 5-aastane Emma.